ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกวด “ภาพประทับใจที่เป็น highlight ของชีวิตการเป็นนักศึกษา”

ขอเชิญนศ.สาขาสัตวศาสตร์​ ระดับป.ตรี​ ทุกชั้นปี​ ส่งภาพเข้าร่วมประกวด​ ในหัวข้อ '​''​ภาพประทับใจที่เป็น highlight ของชีวิตการเป็นนักศึกษา''​ (เช่น...